Roczne sprawozdania finansowe i deklaracje podatkowe

Zajmujemy się sporządzaniem indywidualnych i zakładowych deklaracji podatkowych oraz rocznego sprawozdania finansowego, z uwzględnieniem obowiązujących aktualnie przepisów.

Nasze usługi dla Państwa:

 • Roczne sprawozdania finansowe zgodnie z prawem handlowym i podatkowym
 • Bilanse specjalne i uzupełniające
 • Wypełnianie obowiązku ujawnienia danych w Monitorze Federalnym
 • Obliczanie nadwyżki dochodów
 • Deklaracja podatkowa dotycząca podatku od osób prawnych
 • Deklaracja podatku od prowadzenia działalności gospodarczej
 • Deklaracja podatku VAT
 • Odrębne i jednolite ustalanie podstaw opodatkowania
 • Deklaracja podatku dochodowego
 • Korespondencja z organami podatkowymi i urzędami
 • Kontrola decyzji podatkowych
 • Przedłużanie terminów
 • Dostosowanie płatności zaliczkowych oraz wnioski o odroczenie i umorzenie
 • Doradztwo i wsparcie w przypadku kontroli urzędu skarbowego w przedsiębiorstwie