Księgowość płacowa

Zachęcamy do powierzenia nam Państwa księgowości płacowej i czerpania korzyści z terminowych analiz i profesjonalnego wykonania.

Nasze usługi dla Państwa:

 • Sporządzanie list płac (od osób zatrudnionych w niewielkim wymiarze pracy aż po  przedsiębiorstwa budowlane)
 • Uwzględnienie i rozliczenie wynagrodzeń rzeczowych, nadgodzin, ekwiwalentu urlopowego, itd.
 • Rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników
 • Sporządzanie rejestracji bieżących
 • Dokonywanie rejestracji w zakresie podatku dochodowego i Kasy Chorych
 • Rejestrowanie i ewidencjonowanie składek w branżowym zakładzie ubezpieczeń
 • Doradztwo i wsparcie w kontrolach dotyczących podatku dochodowego i ubezpieczenia społecznego
 • Kontakt online z podmiotem ubezpieczenia społecznego i urzędem skarbowym
 • Sporządzanie pozostałych zaświadczeń
 • wnioskowanie o nadanie numeru identyfikacji podatkowej i/lub zaświadczenia dotyczącego odliczenia podatku dochodowego dla pracowników objętych ograniczonym
 • obowiązkiem podatkowym