Cyfrowa wymiana dokumentów

Współpraca z naszą kancelarią jest wyjątkowo prosta i oparta na technologii cyfrowej. Oferujemy Państwu 2 różne platformy celem wymiany z nami danych i dokumentacji.

Datev Unternehmen Online

Datev Unternehmen Online jest interaktywną platformą do efektywnej współpracy klientów biznesowych z naszą kancelarią. Ta platforma jest zarządzana przez DATEV i udostępniana wyłącznie w niemieckich centrach danych z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Służy ona nie tylko wymianie informacji i dokumentacji, lecz może być także w znacznym stopniu zintegrowana z Państwa księgowością, przez co możliwy jest nie tylko wgląd do wszystkich ważnych informacji, ale także można z nimi w sposób przejrzysty i analityczny pracować.

  • Integracja bankowości online
  • Integracja DATEV księgi kasowej online
  • Integracja dowodów księgowych online
  • Możliwa jest ocena zarządzania Państwa zasobami kadrowymi
  • Ocena Państwa księgowości włącznie z udostępnieniem online oraz pobieranie Państwa raportu BWA
  • LODAS zapisywanie danych płacowych
  • Długoterminowa archiwizacja Państwa danych
  • i wiele innych możliwości współpracy.  


Zaletą jest fakt, że dane są zapisywane w formie ustrukturyzowanej i mogą być one przez nas następnie przetwarzane bez konwersji nośników. Bezpośrednio po zakończeniu przetwarzania możemy Państwu udostępnić ocenę online. Dla Państwa oznacza to oszczędność czasu, a tym samym niewątpliwe korzyści finansowe.

Bereitstellung und Einrichtung

RZ Cloud

Jeśli zamierzają Państwo wymieniać z nami tylko cyfrową dokumentację i nie potrzebują Państwo tym samym żadnej zintegrowanej platformy dla celów prowadzenia księgowości, to nasza platforma stanowi idealne rozwiązanie. Platforma jest zarządzana bezpośrednio przez naszą kancelarię w naszych biurach.

Instruktaż - tworzenie RZ Cloud